Kierownik: Agnieszka Pala-Czyż

tel: (34) 313 00 85 wew. 26

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zarki.bip.jur.pl/

Kierownik jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 marzec 2019 12:05 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 marzec 2020 08:35 Grzegorz Franelak Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 marzec 2020 08:35 Grzegorz Franelak Porównaj